Професионална гимназия 
по механотехника и транспорт 
" Н.Й.Вапцаров"

град Стара Загора

ул. "Генерал Столетов" 183

пощенска кутия 406

Телефони:

канцелария

042 / 68 0170

Директор

 042 / 68 10 96

зам. директор

042/ 26 81 06

 Страницата ни в FACEBOOK

за контакти
Text Box: 1
9
6
0
Text Box: 2
0
1
9
ДОБРЕ ДОШЛИ

Нашата цел е постигане на европейско качество на образованието!

Панорама на професоналното образованиеБългарското хоро, като част от инициативата "Розите на България"